Onderdelen

5. De ontwikkeling van het idee van de Kanonenbahn

De precieze ontstaansgeschiedenis van het Kanonenbahn-idee laat zich tegenwoordig niet meer terug volgen, maar al in 1871/72 moeten de eerste plannen zijn uitgewerkt.

Ze lieten in de kern al de wezenlijke elementen van de later uitgewerkte tracés zien. Door de in de herfst van 1873 zich aftekenende economische crisis was de regering van Bismarck in staat in 1876 de Halle-Kasselerbahn over te nemen en vlocht deze lijn bij in de plannen voor de Kanonenbahn.

 

Vertrekstaat aan de muur van station Malsfeld

Vertrekstaat aan de muur van station Malsfeld. Let op! Vroeger schreef men Kassel met een "C"

De Pruisische wet van 11 juni 1873 - zo gewild de Kanonenbahn wet - zei het woordelijk. Het stelde de Pruisische minister van handel, industrie en openbare werken 120 miljoen taler (360 miljoen mark) voor de uitbreiding, vervolmaking en betere toerusting van het staatsspoorwegnet ter beschikking, een voor toenmalige omstandigheden geweldige som. Het geld zou voor een groot deel komen uit de door de fransen als oorlogsvergoeding betaalde 5 miljard frank, wat evenzo een gigantisch bedrag was. Tot dan toe was het in 1870 in alle Duitse spoorwegen geïnvesteerde bedrag ruim 1,3 miljard taler. De financiering van de Kanonenbahn was hierdoor verzekerd.